ObrazPolski.pl - promocja regionów
  logowanie
Email:Hasło:
Zapomniałeś(-aś) Hasła? Kliknij tutaj | Rejestracja
miejsce promowane
narożnik
mgla

Białowieża

Kolebka życia, królestwo żubra... Niewielka miejscowość w woj. podlaskim.
Wszędobylski zapach lasu, klimat, którego nie da się zapomnieć.

wyszukiwarka
 • woj. Pomorskie
  powiat: Starogardzki
  miejscowość: Szteklin
 • woj. Podlaskie
  powiat: Moniecki
  miejscowość: Osowiec-Twierdza
 • woj. Podlaskie
  powiat: Moniecki
  miejscowość: Grzędy
 • woj. Podlaskie
  powiat: Moniecki
  miejscowość: Goniądz
 • woj. Podlaskie
  powiat: Augustowski
  miejscowość: Studzieniczna
 • woj. Podlaskie
  powiat: Augustowski
  miejscowość: Studzieniczna
 • woj. Warmińsko-Mazurskie
  powiat: Giżycki
  miejscowość: Giżycko
 • woj. Warmińsko-Mazurskie
  powiat: Kętrzyński
  miejscowość: Kętrzyn
 • woj. Warmińsko-Mazurskie
  powiat: Kętrzyński
  miejscowość: Kętrzyn
 • woj. Warmińsko-Mazurskie
  powiat: Kętrzyński
  miejscowość: Gierłoż
 • woj. Warmińsko-Mazurskie
  powiat: Kętrzyński
  miejscowość: Gierłoż
 • woj. Pomorskie
  powiat: Malborski
  miejscowość: Malbork
 • woj. Pomorskie
  powiat: Kwidzyński
  miejscowość: Kwidzyn
 • woj. Pomorskie
  powiat: Kwidzyński
  miejscowość: Kwidzyn

Regulamin nakreśla ogólne zasady funkcjonowania serwisu internetowego ObrazPolski.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.

REGULAMIN

 1. Definicje

  ObrazPolski.pl/Serwis/Portal - serwis, którego bezpośrednio dotyczy regulamin,

  Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie ObrazPolski.pl.

  Konto - to dostępne po zalogowaniu się (podaniu poprawnego Loginu/Adresu e-mail oraz hasła) miejsce w Serwisie, gdzie zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować wprowadzone przez siebie informacje.

  Login/E-mail - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji.

  Blokada - Każdy użytkownik łamiący regulamin może zostać zablokowany.

 2. Zasady ogólne:
  • Użytkownik ma możliwość :
   • dodania, zmiany lub usunięcia dodanych przez siebie informacji/zdjęć/obiektów/miejsc/nieruchomości itp za pomocą opcji dostępnych po zalogowaniu.
  • Zabronione jest :
   • używanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   • promowanie innych stron internetowych,
   • umieszczanie informacji, zdjęć oraz filmów o treściach erotycznych i pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
   • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
   • używanie programów generujących zapytania do serwisu.
  • Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do umieszczanych w serwisie zdjęć i filmów.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
  • Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać on całkowicie zablokowany.

 • Rejestracja
  • Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego (podanie prawidłowego adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz dwukrotne wpisanie hasła).
  • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaiu Regulaminu, skutecznie zarejestruje się w serwisie.
  • Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
  • Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  • Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez ObrazPolski.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  • Użytkownik otrzymuje gwarancję, że jego adres email oraz hasło nie zostaną przekazane osobom trzecim.
 • Konto
  • Na każdy adres email, można założyć tylko jedno konto.
  • Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
  • Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
  • W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
  • Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
  • Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
  • Po założeniu konta, użytkownik otrzymuje email zwrotny z podanym loginem oraz hasłem dostępu do serwisu.
  • Administratorzy Serwisu ObrazPolski.pl mają prawo do zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

 • Zdjęcia, Obiekty, Nieruchomości, Miejsca
  • Wysyłając dane do serwisu ObrazPolski.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
   • posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia/filmu w Serwisie,
   • zdjęcie/film zostały wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zdjęcie/nagranie powinno przedstawiać obiekt znajdujący się w granicach Polski.
  • Zdjęcia/nagrania z dowolnej miejscowości muszą przedstawiać panoramę, widok lub zdjęcie obiektu znajdującego się w jej granicach.
  • Niemile widziane są zdjęcia/nagrania osób, gdyż Portal ma promować nasz Kraj i jego walory, a nie jakąś osobę prywatną.
  • Moderator ma prawo zmniejszenia zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
  • Nie jest wymagane wprowadzenie nazwy zdjęcia, ale te informacje mogą być cenne dla osób odwiedzających Serwis.
  • Jakiekolwiek zauważone naruszenie regulaminu należy zgłaszać administratorom poprzez przygotowany formularz.
  • Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/obiekt wstawiony przez Użytkownika.
  • Serwis ObrazPolski.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć i danych o obiektach. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  • Na każdym zdjęciu wysłanym do Serwisu umieszczony zostanie napis "OBRAZPOLSKI.PL".

 • Opłaty i inne
  • Rejestracja w Serwisie i korzystanie z niego jest bezpłatne.
  • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktu.

 • Regulamin
  • Serwis ObrazPolski.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
obrazpolski.pl © wszystkie prawa zastrzeżone | wykonanie: REMIST